Krátke správy z domova (13)

Cerkev Premenenia Pána vo Veľkých Trakanoch sa 9. júna stala miestom duchovnej obnovy manželiek kňazov Maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie. Tému Poslanie manželiek kňazov priblížil otec Róbert Jáger, tajomník košického eparchu, pričom zdôraznil dôležitosť pokoja v srdci a života v harmónii s Bohom. (E. Vaszilyová)

 

Vo farnosti Dvorianky sa 10. júna konalo podujatie Deň rodiny s účasťou rodín z domácej farnosti aj z okolia. Program sa začal svätou liturgiou v Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Dvoriankach. Otec Peter Horváth, správca farnosti Nižná Rybnica, v homílii vyzdvihol rodinu ako nenahraditeľné spoločenstvo rodičov a ich detí a predstavil aj aktivity spoločenstva Skala. Po svätej liturgii v miestnom streleckom areáli bol pripravený guláš, rôzne hry, aktivity a atrakcie pre deti. (G. Čverčko)

 

V Cerkvi Nanebovstúpenia Pána v Dobrej sa 10. júna konala duchovná obnova pre členov farských rád Maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie. Hosťom stretnutia bol otec Stefan Zoltán, správca farnosti Miskolc-Szirma z Maďarska. Poukázal na úlohy, ktoré majú kurátori v Cirkvi. Formačné stretnutie sa uskutočňuje dvakrát do roka a má za cieľ pomôcť najbližším spolupracovníkom kňazov duševne rásť a obohacovať ich. (J. Vaszily)

 

Na košickom eparchiálnom úrade sa 12. júna uskutočnil posledný metodický seminár školského roka 2017/2018 na tému Liturgický rok, kalendár a sviatky východnej cirkvi. Po úvodnej modlitbe tretej hodinky katechétov Košickej eparchie privítal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Seminár viedol predseda liturgickej komisie Košickej eparchie otec Marcel Gajdoš, ktorý priblížil vznik a zložitosť kalendárnych systémov a nepohyblivé veľké a malé sviatky. (M. Girovská)

 

V Košiciach vzniklo občianske združenie Byzantinos. Združuje ľudí, ktorí majú vzťah ku Gréckokatolíckej cirkvi predovšetkým na území Košického kraja a majú záujem vytvárať masmediálny obsah. Byzantinos svojou činnosťou chce pomocou masmediálnych projektov šíriť kresťanské hodnoty či evanjelizačné myšlienky, podporovať byzantské umenie, vytvárať výchovné a vzdelávacie médiá, zvyšovať informovanosť o kultúrnych a duchovných podujatiach. Už vzniknutú tvorbu združenia možno nájsť na webovej stránke www.byzantinos.grkatke.sk alebo na kanáli Youtube Byzantinos. (TSKE)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *