Krátke správy z domova (13)

Žiaci druhého stupňa Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove sa 23. – 24. mája zúčastnili na duchovných cvičeniach v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Program zahŕňal modlitby molebenu, akatistu, sväté liturgie a katechézy otca Rastislava Baku, duchovného správcu školy. Bohoslovci si pre žiakov pripravili práce v skupinkách. (J. Tirpáková)

 

V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli sa 1. – 3. júna uskutočnil kurz Víťazstvo v Kristovi. 37 účastníkov pod vedením hostí otca Damiána Saraku a Petra Liptáka uvažovalo o témach Víťazstvo „je dokonané“, Ježiš Kristus – víťaz, Nová mentalita, Život víťaza a princípy víťazstva. (P. Maľarčík)

 

Na hore Zvir v Litmanovej slávili 2. júna pútnici fatimskú sobotu. Program sa začal modlitbou rozjímavého posvätného ruženca a pokračoval slávením svätej liturgie. Hlavným slúžiteľom a zároveň kazateľom bol otec Michal Leščišin, rektor chrámu na hore Zvir. (D. Zimovčák)

 

Uctením ikony Presvätej Bohroodičky a modlitbou Akatistu k Ježišovi Kristovi sa začal program malej púte, ktorá sa na hore Zvir uskutočnila 3. júna. Hlavným bodom programu bola svätá liturgia, ktorej predsedal otec Miroslav Sentivan, správca farnosti Jarabina. V kázni vysvetlil, že Kristus povoláva obyčajných ľudí s chybami, ale s ochotným srdcom. Vyzval k nasledovaniu Krista v bežných veciach života. (D. Zimovčák)

 

Keďže tohto roka sú diakonské a kňazské vysviacky v Prešovskej archieparchii rozdelené do troch termínov, prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ vysvätil v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove šiestich diakonov 3. júna a ďalšiu šesticu 9. júna. Vladyka Ján v homílii prvej vysviacky povzbudil diakonov a ich manželky počúvať Boží hlas a verne kráčať za Kristom. V homílii pri druhom svätení pripomenul evanjeliovú scénu premenenia Pána a vyzval diakonov vystúpiť hore, nechať sa premeniť a následne byť svetlom pre svet. Spolu bude tohto roka v Prešovskej archieparchii vysvätených štrnásť diakonov a pätnásť novokňazov. (IS PA)

 

Vo farnosti Zemplínska Teplica pri príležitosti sviatku najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, milujúceho ľudí 8. júna sa uskutočnila pastoračná návšteva vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu. Pred začiatkom svätej liturgie vladyka Milan posvätil novú čašu, diskos a hviezdicu. Svätú liturgiu spevom sprevádzal novovzniknutý detský zbor. Slávenie sviatku sa zavŕšilo Molebenom k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. (J. Tomáš)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *