Delegácia Moskovského pravoslávneho patriarchátu sa stretla so Svätým Otcom