Krátke správy zo sveta (13)

Dikastérium pre laikov, rodinu a život pripravilo prvý vatikánsky dokument na tému športu Vydať zo seba to najlepšie. O kresťanskom pohľade na šport a ľudskú osobu, ktorý bol vo Vatikáne vydaný 1. júna. Pri tejto príležitosti Svätý Otec František zaslal list prefektovi dikastéria kardinálovi Kevinovi Farrellovi, ktorý dokument za účasti predstaviteľov rôznych športových organizácií a združení predstavil v tlačovom stredisku Svätej stolice. Dokument je rozčlenený do piatich kapitol zaoberajúcich sa vzťahom Cirkvi a športu, vzťahom športu a ľudskej osoby z antropologického hľadiska, ďalej niektorými súčasnými výzvami športu a napokon Cirkvou a pastoráciou športu.

 

Vatikánsky denník L´Osservatore Romano priniesol 30. mája článok prefekta Kongregácie pre náuku viery arcibiskupa Luisa Ladariu s nadpisom Definitívny charakter náuky Ordinatio sacerdotalis. Na margo niektorých pochybností. Uviedol, že učenie Cirkvi o služobnom kňazstve vyhradenom výlučne mužom má definitívny charakter. Vysvetlil, že vec je definitívne uzavretá vyjadrením sv. Jána Pavla II. z roku 1994 o nemožnosti svätenia žien a že nejde len o disciplinárnu, ale aj o vieroučnú záležitosť. V článku dáva argumenty, ktoré vylučujú takúto možnosť, a to v prvom rade na základe „podstaty sviatosti“ kňazstva, ktorú Cirkev nemôže meniť, a to z poslušnosti voči Pánovi.

 

V Brne sa 21. mája uskutočnil už 7. ročník stretnutia českých katolíckych nemocničných kaplánov. Témou stretnutia, na ktorom sa zúčastnilo asi päťdesiat kaplánov, bola úloha emócií v profesijnom živote tohto druhu a tiež pri poskytovaní pastoračnej starostlivosti pacientom. Program zavŕšila omša v Katedrále sv. Petra a Pavla, ktorú s kňazmi slávil pomocný brniansky biskup Pavel Konzbul. (TK ČBK)

 

V Grécku sa 4. – 7. júna uskutočnilo zasadnutie koordinačného výboru spoločnej Medzinárodnej komisie pre teologický dialóg medzi Katolíckou a Pravoslávnou cirkvou. Všeobecnou témou stretnutí je Primát a synodalita v druhom tisícročí. Zvlášť sa rozoberala problematika uniatizmu. Bolo vypracovaných päť dokumentov, ktoré sa predložia na plenárnom zasadnutí v novembri. Dokumenty boli prijaté jednomyseľne pravoslávnymi aj katolíckymi členmi. Zdôraznili, že východné katolícke cirkvi majú nielen právo na existenciu, ale mali by byť považované za sesterské cirkvi, ktoré majú určitú úlohu v ďalšom rozvoji ekumenického dialógu medzi Pravoslávnou a Katolíckou cirkvou. (news.ugcc.ua)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *