Jednou vetou (12)

Vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, bol 19. mája slávnostným kazateľom na svätej omši v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, počas ktorej Televízia LUX ďakovala so svojimi divákmi a priaznivcami za desať rokov svojho vysielania.

 

Na Cirkevnej základnej škole Juraja Sklenára v Letanovciach organizoval 10. – 11. mája misijný tím redemptoristov a dobrovoľníkov pre žiakov druhého stupňa duchovnú obnovu, ktorej náplňou bol motivačno-evanjelizačný program v kontexte ekumenizmu, keďže väčšina rómskych žiakov školy patrí do Apoštolskej cirkvi. (M. Bujdoš)

 

Vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha, sa začiatkom mája stretol so sestrami Mníšskej rodiny Betlehema, Nanebovzatia Panny Márie a sv. Bruna z kláštora Kinderalm z Rakúska, ktoré žijú podľa kontemplatívnej kartuziánskej spirituality s východnými prvkami, ako je napríklad úcta ikon kadidlom a bozkom či modlitba niektorých častí východného mníšskeho pravidla. (-sg)

 

V rámci odborného fóra k projektu Svetlo z východu 17. mája v Spišskej Kapitule, ktorého hlavnou témou bol pútnický turizmus, podpísal Prešovský samosprávny kraj s Košickou arcidiecézou, Gréckokatolíckym arcibiskupstvom Prešov a Biskupstvom Spišské Podhradie memorandum o spolupráci, ktorý deklaruje spoločné úsilie za zachovanie kultúrneho a duchovného dedičstva a podporu náboženského cestovného ruchu, a ktorého cieľom je pomôcť rozvoju, prehlbovaniu a ochrane duchovného, kultúrneho a národného dedičstva, sociálnej a charitatívnej službe, podpore školstva a mládeže, cestovného ruchu, prezentácie duchovných hodnôt a šíreniu dobrého mena zúčastnených strán. (D. Jeleňová)

 

Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v starostlivosti o formáciu učiteľov náboženskej výchovy zorganizoval 10. – 13. mája v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove duchovné cvičenia, ktoré viedol otec Peter Milenky, farár farnosti Remeniny. (A. Fedorová)

 

Košický eparcha Milan Chautur CSsR slávil 27. mája v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove svätú liturgiu, pri ktorej 26 detí farnosti slávnostne prijalo Najsvätejšiu Eucharistiu. (A. Kušnírová)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *