Krátke správy z domova (12)

Na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo Svidníku sa 13. mája pri príležitosti Dňa matiek konal už deviaty ročník školského plesu Plesík, ktorý je príležitosťou stretnutia sa detí, rodičov a priateľov školy. Tento ročník plesu sa niesol v duchu biblického citátu „Blažený ľud, ktorý vie jasať!“ (Ž 89, 16). Súčasťou plesu bol aj program, ktorí pripravili učitelia a rodičia. Zazneli i slová a piesne detí, v ktorých vyjadrili svoju lásku a vďačnosť mamám. Nechýbala bohatá tombola, ktorej najzaujímavejšou cenou bola fujara. (E. Bandžuchová)

 

Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach slávila 18. mája odpustovú slávnosť spojenú s rozlúčkou maturantov. Archijerejskú svätú liturgiu v školskej kaplnke slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR. Prítomných vyzval k zápasu o vlastné šťastie, k osobnému vkladu a obetám pre úspech svojho životného príbehu, v ktorom sa vždy môžu oprieť o pomoc Otca a dar jeho Presvätého Ducha. Na slávnosti sa zúčastnil aj riaditeľ košického Eparchiálneho školského úradu otec Peter Orenič a otec Martin Mráz, duchovný správca pri UPJŠ v Košiciach. (M. Jeník)

 

Žiaci a zamestnanci Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach slávili 17. mája odpustovú slávnosť. Archijerejskú svätú liturgiu vo farskej Cerkvi bl. mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku v Košiciach slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR. V kázni dal žiakom za príklad usilovnosť a túžbu po vzdelávaní sv. Gorazda. Svätú liturgiu spevom obohatil školský spevácky zbor Cherubíni. Program pokračoval v školskej telocvični futbalovými zápasmi tímov žiakov a tímu učiteľov, ktorý posilnili aj vladyka Milan  a riaditeľ Eparchiálneho školského úradu v Košiciach otec Peter Orenič. (M. Horňák)

 

Pod vedením prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ sa 22. mája v rámci akcie Milujem svoje mesto do dobrovoľníckej činnosti na zveľadenie mesta Prešov zapojili aj zamestnanci Arcibiskupského úradu v Prešove. K dobrovoľníkom sa pridala aj primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová a spoločne vyčistili trasu vedúcu od parkoviska pod Kvašnou vodou smerom k prameňu. Dobrovoľnícka činnosť sa zakončila spoločnou opekačkou. (R. Hreňo)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *