V Brezne slávili odpustovú slávnosť

Farnosť v Brezne slávila 13. mája odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku svojho patróna bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka a zároveň si pripomenula 15. výročie vzniku.

Slávnosti predchádzala Veľká večiereň s požehnaním lítijných darov slávená v sobotu podvečer. Nedeľná slávnosť sa začala Molebenom k blahoslavenému Vasiľovi. Za účasti veriacich z okolitých farností Banskobystrického protopresbyterátu archijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha, spolu s ďalšími kňazmi bratislavského eparchiálneho úradu a miestneho protopresbyterátu.

 

Vladyka Peter v homílii vychádzal z Nedele svätých otcov a poukázal na Vyznanie viery, ktoré je vyjadrením skutočnosti, že Boh najprv vyznal lásku človeku z kríža a následne vyznáva svoju lásku k človeku v krste, ktorý je slávený na odpustenie hriechov. Vyzval veriacich, aby sa Vyznanie viery pre nich stalo vyznaním lásky voči Bohu, ako to v liturgii naznačujú slová: „Milujme sa navzájom, aby sme jednomyseľne vyznávali.“

V mene farníkov sa vladykovi Petrovi za jeho prítomnosť poďakovala Mária Dologová. Bratislavský eparcha pri príležitosti Dňa matiek v závere pozdravil aj ženy matky. (J. Kovaľ)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *