Rozhovor s Paľom Dankom z organizačného tímu Národného stretnutia mládeže P18