V Prešovskej metropolii vyvrcholili biblické a výtvarné súťaže