Vo farnosti Okružná oficiálne uviedli prvú farskú charitu