Vladyka Ján Babjak posvätil obnovený chrám vo Vyšnom Hrabovci