Jednou vetou (11)

Na základnej škole M. R. Štefánika v Trebišove sa 23. – 27. apríla asi 450 žiakov zúčastnilo na motivačno-evanjelizačnom projekte pod názvom Misie na školách, ktorý zorganizovali redemptoristi otec Jozef Kišák CSsR, otec Miroslav Bujdoš CSsR a brat Gorazd Figura spoločne s tímom mladých laikov. (-mb)

 

Približne 80 mužov sa 3. mája zišlo na regionálnom stretnutí modlitieb otcov východného Slovenska v Dvoriankach, ktoré viedol stropkovský protopresbyter otec Slavomír Tarasovič na tému Ako sa správať a vychovávať deti a vnúčatá. (G. Čverčko)

 

V rámci programu fatimskej soboty v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne predniesol 5. mája pri svätej omši homíliu vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. (-sg)

 

Na Eparchiálnom úrade v Bratislave sa 5. mája konalo bratislavské eparchiálne kolo biblickej súťaže, ktoré modlitbou a príhovorom otvoril vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha, a v ktorom v kategórii 1. – 2. ročník ZŠ sa družstvá umiestnili v poradí: farnosť Trnava, farnosť Bratislava, farnosť Trenčín, a v kategórii 3. – 4. ročník ZŠ prvé dve miesta získali družstvá z farnosti Bratislava, za ktorými sa umiestnila farnosť Trnava a farnosť Trenčín. (F. Fedorišin)

 

Pri príležitosti slávnostného archieparchiálneho večeradla v rámci osláv 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie slávil 12. mája prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ archijerejskú svätú liturgiu v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove. (ISPA)

 

V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli sa 11. – 13. mája stretlo 26 účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora dobrovoľníka, ktorým hodnotu a nevyhnutnosť sviatostí v živote kresťana objasnil otec Štefan Paločko, vyučujúci na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, a 39 účastníkov Školy služby, ktorí sa v odbore animátor skupinky pod vedením Renáty Ocilkovej vzdelávali v oblasti bioetických tém, ako je interrupcia, eutanázia, rodová rovnosť, či v hudobnom odbore sa za pomoci otca Rastislava Višňovského učili tvoriť piesne, spievať a hrať. (P. Maľarčík)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *