Krátke správy z domova (11)

V zaniknutie obci Veľká Poľana pri vodnom diele Starina slávil 6. mája košický eparcha Milan Chautur CsSR archijerejskú svätú liturgiu pri príležitosti odpustovej slávnosti niekdajšej cerkvi a stretnutia rodákov zo zaplavených obcí. Svätá liturgia bola zároveň primičnou liturgiou otca Juraja Moščáka, ktorého rodičia pochádzajú z tejto obce. V homílii vladyka Milan pripomenul potrebu očisťovania duchovného zraku, keďže, ako vysvetlil, správne videnie je len videnie srdcom. V závere udelil otec Juraj prítomným novokňazské požehnanie. Nasledovalo agapé, ktoré pripravili miestni poľovníci. (J. Havrilčák)

 

V rámci svojej cesty na Slovensko sa 7. mája rímskokatolícky biskup diecézy v Novosibirsku a ordinár gréckokatolíkov v Rusku Joseph Werth SJ stretol s prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ na Arcibiskupskom úrade v Prešove. Rozprávali sa o situácii Cirkvi v Rusku aj na Slovensku. V ďalšom programe navštívili Gréckokatolícky kňazský seminár bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove a pútnické miesta v Ľutine a v Litmanovej. (ISPA)

 

V kláštore sestier redemptoristiek vo Vranove nad Topľou-Lomnici bol 7. – 8. mája predstavený systém farských evanjelizačných buniek (FEB), ktorého cieľom je pomáhať evanjelizačnému charakteru pastorácie a motivovať laikov k aktívnejšej službe cez malé farské spoločenstvá – bunky. Podujatie organizoval otec Jozef Zorvan, správca farnosti Sačurov. Program sa začal 7. mája modlitbou chvál a v nasledujúci deň sa uskutočnili prednášky tímu z Olomouckej arcidiecézy. Zavŕšením bola svätá liturgia, spoločný obed na nádvorí kláštora a diskusia. (-mg)

 

Prácou so žiakmi s mentálnym postihnutím sa v priestoroch košického eparchiálneho úradu zaoberali katechéti Košickej eparchie 14. mája na metodickom seminári, ktorého lektorkou bola Andrea Oždaniová, školská špeciálna pedagogička Základnej školy v Bidovciach. Program sa začal modlitbou tretej hodinky, po ktorej košický eparcha Milan Chautur CSsR zaželal katechétom múdrosť Svätého Ducha v ich pôsobení na školách. Následná prednáška rozoberala špecifiká detí s mentálnym postihnutím, stupne mentálneho postihnutia i praktické rady v prístupe učiteľa k deťom s narušením. (M. Girovská)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *