Krátke správy z domova (11)

Gréckokatolícky kňazský seminár bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove navštívili 27. – 29. apríla ľvovskí bohoslovci z Ukrajiny v rámci snáh o vzájomnú spoluprácu medzi východnými kňazskými seminármi v Európe. V Prešove navštívili františkánsky Kostol sv. Jozefa a Kalváriu, pútnické miesta v Ľutine a Litmanovej či cerkvi v Starej Ľubovni. Vyvrcholením návštevy bola nedeľná cirkevnoslovanská svätá liturgia v prešovskej katedrále, ktorej spev viedol Zbor sv. Romana Sladkopevca. Ľvovskí bohoslovci si tiež uctili relikvie bl. hieromučeníkov, pomodlili sa v krypte katedrály a prezreli si priestory Arcibiskupského úradu v Prešove i Gréckokatolíckej teologickej fakulty. (M. Pavliško)

 

Na gréckokatolíckej fare vo Svite sa 30. apríla uskutočnilo stretnutie prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ s rímskokatolíckym kňazom otcom Jánom Čuchranom, farárom farnosti Kravany. Pri priateľskom posedení sa vladyka Ján poďakoval otcovi Jánovi Čuchranovi za jeho angažovanosť v prospech Gréckokatolíckej cirkvi vo Svite, predovšetkým v čase jeho pastoračného pôsobenia v tomto meste, keď dal prvý impulz na výstavbu farskej budovy pre gréckokatolícku farnosť. (M. Kaľata)

 

Po prvýkrát v súčasnej histórii sa od 28. apríla do 6. mája vo farnosti Milpoš uskutočnili sväté misie, ktoré viedli redemptoristi z Michaloviec a Stropkova otec Jozef Jurčenko CSsR a otec Miroslav Bujdoš CSsR. Na sobotnej svätej liturgii ich privítal správca farnosti otec Jozef Špes. V kázňach sa zaoberali témami ako Boh je láska, hriech, spoveď, večný život, Ježiš je Pán, Eucharistia, manželstvo, Mária, prostriedky spásy a modlitba. Program bol obohatený aj o ranné molebeny či akatist s krátkymi katechézami o modlitbe. Veriaci ocenili aj stretnutia pre ženy, mužov, deti i mládež či krížovú cestu po obci. Misie vyvrcholili nedeľnou svätou liturgiou s posvätením misijného kríža. (V. Andraščíková)

 

Na hore Zvir v Litmanovej sa 6. mája pod záštitou Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove konala malá púť. Modlitbu akatistu viedol špirituál otec Jozef Harvilko a modlitbu ruženca bohoslovci druhého ročníka. Svätú liturgiu slávil rektor seminára otec Miroslav Dancák. V kázni vyzval k autentickému životu podľa Božej vôle podľa vzoru Presvätej Bohorodičky. Spev liturgie viedol bohoslovecký Zbor sv. Romana Sladkopevca. (D. Zimovčák)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *