Vladyka Milan Chautur navštívil chorvátsku diecézu Krk