Rozhovor s otcom Miroslavom Labačom, sprievodcom pútnikov po Svätej zemi