Krátke správy z domova (10)

Na Základnej škole s materskou školou v Jakubanoch boli 20. apríla ocenení žiaci, ktorí sa zúčastnili na interaktívnych vedomostných kvízoch pod názvom Vo svetle výročí. Tie vznikli v rámci medzipredmetovej spolupráce náboženská výchova, dejepis, slovenský jazyk a občianska náuka. Od začiatku roka sa žiaci oboznamovali s Jubilejným rokom Prešovskej archieparchie 2018. Na hodinách náboženskej výchovy sa učili o dejinách a osobnostiach Gréckokatolíckej cirkvi. Zúčastnili sa aj na prezentácii stredoškolskej odbornej činnosti Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi v obci Jakubany, ktorá vznikla na základe výpovedí očitých svedkov. Pre žiakov prvého stupňa sa uskutočnil interaktívny vedomostný kvíz v marci a pre žiakov druhého stupňa v apríli. Cieľom bolo interaktívnou súťažou upevniť vedomosti, a tak aj hrdosť a vďačnosť Bohu za Cirkev. (A. Vaľková)

 

 

 

V Gréckokatolíckom kňazskom seminári blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove sa 24. apríla konala beseda s otcom Františkom Dancákom ohľadne likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi v Československu cez vnímanie bl. biskupa Vasiľa Hopka. Otec František, ktorý v tom období pôsobil v Hrabskom, v rodnej dedine vladyku Hopka, a s vladykom udržiaval intenzívny kontakt prostredníctvom listov, bohoslovcom opísal problémy, ktoré sprevádzali pastoráciu. Beseda bola sprevádzaná krátkym filmom o živote vladyku Hopka a prezentáciou dobových fotografií, osobnej korešpondencie aj úradných listín. (R. Fučko)

 

 

 

Sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ SJ za účasti košického eparchu Milana Chautura CSsR požehnal v dominikánskom kostole v Košiciach kópiu ikony Presvätej Bohorodičky – Salus Populi Romani, ktorú vytvoril páter Kristián Šalamon. Ikona má pozdvihnúť pútnický Chrám Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach, ktorý je od roku 2017 duchovne pričlenený k pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme, a teda sa stáva cieľom putovania veriacich. (TS KE)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *