Krátke správy z domova (10)

V Jubilejnom roku Prešovskej archieparchie sa 10. apríla v Cerkvi Narodenia Presvätej Bohorodičky v Becherove uskutočnil paschálny koncert Kňazského zboru sv. Jakuba. Koncert sa začal vstupom kňazského zboru za spevu stichyry z utierne Paschy Tvoje vzkriesenie, Kriste Spasiteľu a pokračoval skladbami ospevujúcimi Kristovo víťazstvo nad hriechom. Počas koncertu mali veriaci možnosť povzbudiť sa katechézou, ktorú viedol otec Martin Pavúk, správca farnosti Helcmanovce. Vyzdvihol Kristovu blízkosť, keď Ježiš po svojom vzkriesení uistil jedenástich učeníkov o svojej prítomnosti, pričom pripomenul proroka Izaiáša, ktorý hovorí proroctvo o Emanuelovi, čo v preklade znamená Boh s nami. Zboru sa v závere poďakoval správca farnosti Becherov otec Peter Halgaš. (I. Halgašová)

 

V regionálnom pracovisku Metodicko-pedagogického centra v Prešove sa 10. apríla uskutočnil odborno-metodický seminár, ktorý pripravil Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie pre učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy. Lektorom bol otec Štefan Paločko, ktorý na Gréckokatolíckej teologickej fakulte prednáša fundamentálnu a dogmatickú teológiu. Prednášky sa týkali problematiky Kristovho spasiteľného diela a jeho aplikácie na praktický život človeka. (-šp)

 

Vo farnosti Bukovce sa 14. – 22. apríla po dvadsiatich rokoch konali pod vedením otcov redemptoristov otca Jozefa Jurčenka CSsR a otca Miroslava Bujdoša CSsR ľudové misie. Okrem každodenných liturgií s misijnými kázňami sa vo farnosti konali rôzne bohoslužby a aktivity. V nedeľu po večierni to bola panychída za zomrelých na cintoríne, moleben k blahoslaveným mučeníkom, škola modlitby a stretnutia s deťmi materskej školy, žiakmi základnej školy či návštevy chorých, ktorým udelili sviatosť zmierenia a pomazania chorých. Silnými momentmi bola obnova manželských sľubov či krížová cesta s nesením misijného kríža po dedine. (D. Vasiľová)

 

Študenti a zamestnanci Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove privítali 16 apríla misionárov z Renewal Ministries. Glann Smith predviedol monodrámu, ktorá predstavila život sv. Pavla, jeho obrátenie a misijné cesty. Nasledovali krátke workshopy na témy Život a ochrana života a zdieľania zo života misionárov. (J. Miháľová)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *