Krátke správy zo sveta (10)

V dvoch čínskych provinciách, v najľudnatejšej Che-nan a v Sin-ťjang i v Ujgurskej autonómnej oblasti, ktorá je najrozľahlejšia, bola 8. apríla uplatnená smernica zakazujúca vstup do kostolov pre mladých ľudí do 18 rokov. Zákaz sa týka aj všetkých Cirkvou organizovaných aktivít pre deti a neplnoletú mládež vrátane letných táborov či vzdelávacích programov. Ide o opatrenie na zastavenie rýchleho rastu kresťanskej komunity v Číne. (RV CZ)

 

Znepokojenie nad vzostupom tzv. ideológie zastávajúcej nestálosť pohlaví vyjadrila 24. apríla Biskupská konferencia Anglicka a Walesu. Vo vyhlásení sa píše: „Sme hlboko znepokojení nad zmätkom vytváraným touto genderovou ideológiou… Dúfame, že zásadná dôležitosť sexuálnej odlišnosti bude v našej kultúre opäť docenená…“ Biskupi dodávajú, že sú pripravení starať sa o tých, ktorí neprijímajú svoje biologické pohlavie, a sprevádzať ich k pochopeniu, že sú milovaní Bohom a majú hodnotu vo svojej Bohom danej dôstojnosti. (RV CZ)

 

Gréckokatolícki biskupi krajín Vyšehradskej štvorky vydali 25. apríla v Debrecíne spoločné vyhlásenie reagujúce na mimoriadne utrpenie kresťanských bratov, ktorí sú nútení opustiť svoju vlasť pre prenasledovanie kresťanov a pre vojnové konflikty. Zdôrazňujú dôležitosť pomoci týmto núdznym so zachovaním kresťanskej identity európskych krajín a vyzývajú k mierovému úsiliu všetkých na vytvorenie možnosti návratu a života týchto utečencov vo vlastnej krajine.

 

Vatikán v spolupráci so Slovenskom v máji vydal poštovú známku pri príležitosti 1150. výročia pápežského schválenia používania slovanskej reči v liturgii. Grafickú predlohu známky vytvoril grafik a rytec František Horniak na základe obrazu maliara Dušana Kállaya. Zobrazuje moment prijatia sv. Cyrila a Metoda v Ríme pápežom Hadriánom II., ktorému odovzdali relikvie sv. Klementa a starosloviensky preklad štyroch evanjelií. V centrálnej časti známky sa nachádzajú prvé štyri verše Markovho evanjelia v staroslovienčine podľa predlohy Zografského kódexu, skvostu slovanskej literatúry z 10. storočia nájdeného v kláštore na hore Athos. (RV)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *