V Košiciach sa uskutočnila spomienka na prvé stretnutie duchovných od likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi