V Byšte posvätil vladyka Milan Chautur obnovený chrám