Pracoviská Gréckokatolíckej charity Prešov vo Svidníku otvorili dvere dokorán