Na fatimskú sobotu Košickej eparchie zavítal otec Marián Kuffa

V bazilike minor v Michalovciach sa 7. apríla skonala fatimská sobota, na ktorej sa zúčastnil aj obranca rodiny otec Marián Kuffa, farár zo Žakoviec, a predstavený občianskeho združenia Inštitút Krista Veľkňaza. Prítomní boli aj ďalší členovia Slovenského dohovoru za rodinu a v prednáške pred svätou liturgiou predstavili podstatu a ciele inštitútu. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ktorý vo svojej kázni upriamil pozornosť na lásku v manželstve, ktorá musí stále rásť, aby malo manželstvo budúcnosť. Vyzval k návratu manželstiev k Bohu, ktorý ako jediný môže manželov oživovať svojou láskou.

 

Po Molebene k Presvätej Bohorodičke nasledovala prednáška otca Mariána, v ktorej vysvetlil podstatu a nebezpečenstvá Istanbulského dohovoru. Nosné body ilustroval príkladmi zo života, v ktorých využil aj tri desaťročia praxe v sociálnej práci.

Nasledoval sviečkový pochod od baziliky k okresnému úradu, počas ktorého sa modlil ruženec. V závere otec Marián spolu s michalovským protopresbyterom otcom Františkom Pucim požehnali tých, ktorí sa zúčastnili na pochode. (R. Fučko)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *