Krátke správy z domova (9)

Autor dobrodružných kresťanských románov pre mládež, scenárista a ilustrátor Oldřich Selucký zavítal 10. – 11. apríla do Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove, do Základnej školy v Novosade, Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove, ako aj do Zemplínskej knižnice v Trebišove. Na týchto školách a v knižnici žiakom porozprával o svojej ceste k písaniu a ilustrovaniu kníh. Besedy obohatil aj prehliadkou originálov ilustrácií k jeho knihám, ktoré sám vytvoril. Odpovedal aj na otázky žiakov ohľadne života svätcov, o ktorých píše, dĺžky vzniku románu, hľadania inšpirácie, spôsobu tvorby románov či ilustrácií. Počas besied Selucký vyhlásil víťazov niekoľko týždňov trvajúcej súťaže, v ktorej mali žiaci napísať krátku úvahu na jednu z tém súvisiacich s knihou, o ktorej budú diskutovať. Dvoch najlepších žiakov z každej školy odmenil v závere besied svojou knihou. Počas dvoch dní sa spisovateľ zúčastnil na slávení večerných liturgií v gréckokatolíckych chrámoch v Novosade, kde sa po liturgii konala i krátka beseda s veriacimi farnosti, a na liturgii v Trebišove, slávenej v cirkevnoslovanskom jazyku a sprevádzanej miestnym chrámovým zborom. (K. Ganóczy)

 

V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli sa 13. – 15. apríla stretlo 40 účastníkov Školy služby a 29 účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora dobrovoľníka (AŠAD). V Škole učeníka mladí pod vedením otca Františka Sochoviča rozoberali tému zranenia, odpustenia a modlitby chvál. V Škole služby v odbore animátor skupinky mladí rozprávali o vzťahoch, keď poslanec Národnej rady SR Richard Vašečka priblížil tému identity muža a ženy, a tiež dôležitosť kresťana v spoločnosti. Na záver sa venoval aj téme vodcovstva a líderstva. (P. Maľarčík)

 

V Centre pre mládež sv. Jána Teológa v Dvoriankach sa počas víkendu 13. – 15. apríla stretlo 40 mladých na desiatom víkende animátorskej školy, s ktorými košický eparcha Milan Chautur CSsR slávil v piatok večer svätú liturgiu v miestnom farskom Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky. V následnom programe im v krátkosti predstavil svoju predstavu o mieste mladého človeka v Cirkvi a bol otvorený otázkam, ktoré mu mladí kládli. Sobotný program bol zameraný na identitu muža a ženy, keď si mladí dopoludnia vypočuli prednášku poslanca Národnej rady SR Richarda Vašečku, ktorá zaznela v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. Popoludní do Dvorianok zavítal otec Marko Rozkoš, ktorý sa venuje pomoci homosexuálne cítiacim ľuďom, aby mladým predstavil túto problematiku. Nedeľný program bol orientovaný na získavanie skúseností s tvorbou metodík potrebných na animátorskú činnosť pri vedení skupinky. (Š. Čepová)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *