Katolícka stredná pedagogická škola sa zúčastnila na prehliadke cirkevných škôl v Česku