Mladí túžia po autentickej Cirkvi

V Ríme sa 19. – 24. marca konalo predsynodálne stretnutie mladých ako jedno z prípravných stretnutí na októbrovú synodu s témou Mladí, viera a rozlišovanie povolania.

 

Na stretnutí sa zúčastnilo približne 300 mladých ľudí z rôznych krajín sveta zastupujúcich východnú i západnú Katolícku cirkev, ale aj mladí iných vyznaní a neveriaci. Mladí mali možnosť participovať na stretnutí aj prostredníctvom sociálnych sietí, kde sa do diskusie zapojilo približne 15 000 mladých. Slovensko reprezentovala Viktória Žolnová z Prešovskej archieparchie, ktorá svoje dojmy hodnotí takto: „Bolo veľmi zaujímavé počúvať, čím iní mladí ľudia v rôznych kútoch sveta žijú, čo ich formuje, po čom túžia a čo očakávajú od Cirkvi, ale aj s čím zápasia a čo ich ťaží.“

 

V prvý deň stretnutia Svätý Otec povzbudil mladých k otvorenému dialógu, k odvahe riskovať a upozornil na fakt starnutia, ktorý prichádza s odmietaním riskovania. Spoločné aktivity ako krížová cesta či návšteva Castel Gandolfa pomohli mladým prehĺbiť vzťahy a navzájom si vymeniť skúsenosti nadobudnuté v práci s mladými.

Predsynodálne stretnutie sa nieslo v znení hesla Hovoríme spolu. Zúčastnení diskutovali v dvadsiatich jazykových skupinách a v šiestich skupinách na sociálnej sieti o troch oblastiach: 1. Výzvy a príležitosti mladých v dnešnom svete; 2. Viera a povolanie, rozlišovanie a sprevádzanie mladých; 3. Formačné a pastoračné aktivity Cirkvi. Výsledkom stretnutia je dokument, ktorý sumarizuje myšlienky mladých a tvorí súčasť pracovného dokumentu, ktorý bol odovzdaný Svätému Otcovi na Kvetnú nedeľu.

 

Mladí v dokumente vyjadrili túžbu po autentickej Cirkvi, ktorá by mala byť čistou, vítajúcou, pozývajúcou, komunikatívnou, prístupnou, radostnou a interaktívnou komunitou. Prosia, aby Cirkev pokračovala v ohlasovaní evanjeliovej radosti pod vedením Svätého Ducha a aby využívala moderné prostriedky na komunikáciu a vyjadrenie tejto radostnej zvesti. Tiež túžia po tom, aby sa Cirkev prakticky vyjadrila ku kontroverzným témam ako homosexualita či otázky ohľadom genderovej ideológie.

Stretnutie vyvrcholilo na Kvetnú nedeľu svätou omšou na Námestí svätého Petra, ktorej predsedal Svätý Otec František. (-vž)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *