V Košickej eparchii sa uskutočnilo formačné stretnutie kňazských manželských párov

V rámci kňazského dňa sa 24. februára v Trebišove stretli s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, kňazské manželské páry Košickej eparchie, keďže v rámci kňazských formačných dní je jedno stretnutie v roku zamerané aj na formáciu kňazských manželstiev. Téma posledného stretnutia bola Muž a žena v rodine.

 

Po spoločnej modlitbe tretej hodinky sa prítomným prihovoril vladyka Milan. Zdôraznil význam obety kňaza a jeho rodiny pre spoločenstvo farnosti. Upozornil, že táto obeta je možná, len ak celá kňazská rodina je hlboko zasadená v Bohu.

S úvodnou prednáškou vystúpil otec Marián Kuffa, farár a predstavený Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach. Poukázal na skryté nebezpečenstvá Istanbulského dohovoru a na konkrétne možnosti pomoci kresťanov obetiam násilia. Predseda spoločnosti Úsmev ako dar Jozef Mikloško rozprával o nevyhnutnosti rodiny pre zdravý vývin dieťaťa a o konkrétnych rizikách ohrozujúcich dnešnú rodinu.

 

V druhej časti programu otec Peter Horváth s manželkou, ktorí sa v rámci Košickej eparchie venujú formácii manželov v spoločenstve SKALA, priblížili identitu muža a ženy v kresťanskom manželstve.

Záver patril diskusii, rôznym oznamom a aktuálnym informáciám. Kňazský deň sa zakončil spoločným obedom v priestoroch Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove. (M. Mráz)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *