Prišiel teda znova do Kány Galilejskej, kde premenil vodu na víno. (Jn 4, 46)

(Michal Jančišin) Územie Zabulon a Neftali tvorila časť takzvanej Galiley pohanov. Galilea je severným pásmom Izraela. Odlišovala sa od Judska svojou otvorenosťou voči ľuďom z celého sveta. V texte proroka Izaiáša sú obyvatelia Galiley označení za ľud bývajúci v temnotách. Ide o obrazné vyjadrenie označujúce situáciu tých, ktorí stratili nielen zmysel pre existenciu Boha, ale nachádzajú sa aj v stave zmätku. Práve tam Ježiš nachádza živú vieru. To je paradox! Vo svätom meste Jeruzalem bude počuť len pochybovanie. Ako to vyzerá so mnou?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *