Jednou vetou (7)

V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli sa 25. februára – 1. marca konal prvý ročník jarného tábora s programom, ktorý zahŕňal katechézy, hry, workshopy a ďalšie aktivity. (S. Kolesárová, M. Nergešová)

 

Pri príležitosti 15. výročia vzniku Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky slávil 1. marca ordinár Mons. František Rábek pontifikálnu svätú omšu v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave-Krasňanoch, ktorej sa okrem apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Giacoma Guida Ottonella a rímskokatolíckych biskupov zúčastnili aj vladykovia Ján Babjak SJ a Peter Rusnák.

 

Tím Petra Liptáka z Košíc viedol 2. – 4. marca v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli Kurz Filip, pričom sa v centre počas víkendu stretli aj animátori, aby pracovali na hudobno-divadelnom pásme programu Kvetnej nedele v Prešove. (P. Maľarčík)

 

Na hore Zvir v Litmanovej sa počas víkendu 3. – 4. marca zhromaždili pútnici, aby spoločne slávili najprv fatimskú sobotu, ktorej duchovný program viedol otec Marcel Pisio, a následne malú púť, ktorá pripadala na Krížupoklonnú nedeľu a jej program duchovne viedol otec protopresbyter Rastislav Janičko, farár farnosti Litmanová a riaditeľ pútnického centra hory Zvir v Litmanovej. (D. Zimovčák)

 

Mladí z protopresbyterátov Prešov, Sabinov a Hanušovce nad Topľou sa 9. – 11. marca stretli v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli, aby vo svojom živote rozvíjali vďačnosť voči Bohu a blížnym. (P. Maľarčík)

 

V Gréckokatolíckom kňazskom seminári blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove sa 17. – 18. marca stretli sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie na svojom formačnom stretnutí, ktoré viedol protosynkel Bratislavskej eparchie otec Vladimír Skyba, aby rozjímali nad posolstvom svätého Kríža. (A. Chovanová)

 

Na Arcibiskupskom úrade v Prešove sa 12. marca za účasti prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ uskutočnila redakčná rada časopisu Slovo, na ktorej sa rozoberali personálne otázky redakcie, obsah časopisu na rok 2019, ako aj špeciálne vydanie Slova venované dvojstému výročiu vzniku Prešovskej eparchie či päťdesiate výročie založenia časopisu Slovo. (redakcia)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *