Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám. (Jn 6, 15)

(Michal Jančišin) Toto je časť, ktorá nasleduje hneď po pasáži o nasýtení veľkého zástupu ľudí. Bolo by dobré mať kráľa, ktorý dennodenne nasýti. Ježiš však neprichádza kvôli tomu. Neprišiel, aby odstránil hlad, spoločenskú nerovnosť či uzdravil všetky choroby. Prečo teda? Kvôli našej spáse. „Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ (Jn 6, 40) V jednom kráľovstve môže kraľovať len jeden kráľ. Kto je mojím kráľom?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *