Krátke správy z domova (7)

Študenti a zamestnanci Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove prežili 21. – 22. februára celonočné bdenie vo fakultnej Kaplnke blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča. Bdenie začali službou vopred posvätených darov a eucharistickou pobožnosťou. Spoločne sa pomodlili aj časť piesní kajúceho Kánona sv. Andreja Krétskeho, ktorý prezentuje vnútorný kajúci rozhovor človeka so svojou dušou a so svojím Stvoriteľom. Program pokračoval Akatistom k Ježišovi Kristovi a zavŕšením bola modlitba polnočnice. (P. Tirpák)

 

Redemptoristi Michalovskej viceprovincie sa 23. februára stretli v Stropkove na teologicko-pastoračnom stretnutí. Stretnutie na tému Misia a solidarita viedol otec František Trstenský, profesor na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Program sa začal modlitbou tretej hodinky, ktorú viedol viceprovinciál otec Metod Marcel Lukačik CSsR. Nasledovala prvá prednáška na tému Svedectvo a mučeníctvo vo Svätom písme. V druhej prednáške o vykúpení otec František pripomenul, že vykúpenie je prepojené s misionárskym dielom. Témou záverečnej prednášky bola obeta. (M. Lukačík, J. Troja)

 

V Cirkevnej základnej škole sv. Pavla v Sihelnom na Orave sa 27. februára až 2. marca konali sväté misie. Riaditeľka Margita Borová pozvala otcov redemptoristov so školským projektom Misie na školách, ktorých témou bolo Každý človek je drahokam, spoznaj ho a chráň. Cieľom bolo pomôcť žiakom odhaliť drahokamy, ktoré majú vo svojich spolužiakoch, učiteľoch a rodičoch. (M. Bujdoš)

 

Na Krížupoklonnú nedeľu 4. marca posvätil vo farnosti Snina-Brehy otec Maroš Prejsa, sninský protopresbyter, kríž pred Cerkvou bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka. Kríž dali postaviť veriaci farnosti pri príležitosti 10. výročia zriadenia farnosti. Zhotoviteľom bolo Kamenárstvo Poldruhák a ikonografické umučenie Krista umiestnené na kríži napísal Milan Lajčiak z Michaloviec. (D. Šarišský)

 

Na Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove sa 5. marca pri príležitosti Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 uskutočnila pre študentov 3. a 4. ročníka prednáška otca Petra Šturáka, dekana Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Dekan študentom priblížil fakty o fakulte, jej históriu i históriu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Záver prednášky patril otázkam študentov a diskusii. (Z. Hrehová)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *