Prvé gréckokatolícke neokatechumenátne spoločenstvo z Prešova putovalo do Ríma a Loreta