V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď! (Sk 3, 6)

(Jozef Ivan) Svoje skutky môžeme konať v mene zákona, v mene lásky, v mene spravodlivosti… Božie slovo nás pozýva k tomu, aby sme konali v mene Ježiš Krista. V jeho mene sa máme modliť a vyprosovať si potrebné veci. V jeho mene máme hovoriť k ľuďom. V jeho mene treba vzdávať Bohu vďaky za všetko. V jeho mene máme vstať a ísť k ľuďom a svedčiť im o veľkých veciach, ktoré Boh pre nás vykonal.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *