Učitelia cirkevných škôl Košickej eparchie oslávili sviatok svojich patrónov – Troch svätiteľov

Pri príležitosti sviatku Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho, sa v Trebišove 29. januára uskutočnil Deň učiteľov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie. Na udalosti sa zúčastnilo približne 150 učiteľov, vychovávateľov, odborných a vedúcich pedagogických zamestnancov a hostí. Účasť prijal aj primátor mesta Trebišov Marek Čižmár.

Program slávnosti sa začal archijerejskou svätou liturgiou vo farskom Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove, ktorej predsedal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Vychádzajúc z evanjelia a zo sviatku Troch svätých svätiteľov vladyka poukázal na potrebu nestavať vo svojom živote ani v práci na svojich predstavách, ale na základných princípoch pravdy a viery – na Kristovi.

 

Program pokračoval na pôde Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove v priestoroch školskej reštaurácie Mladosť. Otec Ľuboslav Petričko, exorcista Košickej eparchie, vo svojej prednáške poukázal na fakt, že problémom dnešného mladého človeka sú anomálie vnútri duše a upozornil, že treba predchádzať týmto problémom, ktoré vznikajú skrze život v egoizme. Povzbudil k hľadaniu dobroty srdca, ktorá sa stáva zdrojom šťastia a človek sám sa stáva Božím darom, teda skrze blížneho slúži samotnému Bohu.

 

Učiteľom sa prihovoril aj riaditeľ Školského úradu Košickej eparchie otec Peter Orenič. Vyjadril uznanie práce všetkých pedagógov a vyjadril tiež túžbu presvedčiť každého, že cirkevné školstvo má pevné miesto v spoločnosti. Napokon prítomným zaželal veľa energie a optimizmu do ďalšej práce. (A. Horňáková a O. Šalitrošová)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *