Krátke správy z domova (4)

Mládež farnosti Pichne sa 20. januára stretla v miestnom dome kultúry na 3. ročníku Plesu mladých, ktorý organizovala farnosť na čele s jej správcom otcom Martinom Barnom. Súčasťou programu bola tombola a zábavné súťaže. Občerstvenie pre mladých pripravili miestne farníčky. Akcia podporila jednotu farského spoločenstva a obzvlášť jednotného ducha medzi mladými. (N. Krajčíková)

 

V rómskom pastoračnom centre v Soli sa 20. januára stretli rómske ženy na spoločných modlitbách, pri ktorých ďakovali za svoje manželstvá, manželov a deti. Vypočuli si aj prednášku o manželstve, po ktorej nasledovala živá diskusia a zdieľanie vlastných skúseností. Stretnutie sa zakončilo premietaním filmu k prednášanej téme. (M. Jackaničová)

 

Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove pripravila 26. januára svoj deviaty ples, ktorý sa uskutočnil v študentskej jedálni Prešovskej univerzity. Zúčastnilo sa na ňom 163 pedagógov, študentov, zamestnancov i hostí, ktorým do tanca hrala cimbalová ľudová hudba Čavargoš. Podujatie modlitbou a príhovorom otvoril dekan GTF PU Mons. Peter Šturák a prípitok predniesol protosynkel Prešovskej archieparchie Mons. Ľubomír Petrík. O kultúrny program sa postarali ľudovým spevom a tancom študenti a študentky fakulty. (organizačný výbor plesu)

 

V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli sa 26. – 28. januára konal kurz Život v Kristovi, na ktorom sa spolu s tímom zúčastnilo 38 mladých ľudí. Tím sa pod vedením Petra Liptáka z Košíc venoval témam ako dôležitosť modlitby, prečo a ako čítať Božie slovo, ako obstáť v duchovnom boji, ako sa nechať viesť Svätým Duchom a ako hovoriť iným o Kristovi. Obohatením a spestrením programu boli rôzne dynamiky, nechýbala svätá liturgia a čas na osobnú i spoločnú modlitbu. (E. Eštvan)

 

V rámci Jubilejného roka Prešovskej archieparchie sa 27. januára uskutočnil vo farnosti Bardejov-Vinbarg 1. ročník farského plesu, ktorý pripravil otec Florián Potočňák, miestny farár, spolu s kaplánom otcom Marošom Sejkom a mladými farnosti. Ples sa začal svätou liturgiou v Chráme blažených hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka v Bardejove. Ples v Ľudovej jedálni v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka v Bardejove slávnostným príhovorom otvoril otec Florián. O zábavu sa starala hudobná skupina Pohoda z Bardejova. Nechýbala tombola, ktorej výťažok putuje na výstavbu novej farskej budovy. (-ms)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *