Krátke správy z domova (3)

Na sviatok Bohozjavenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista 6. januára sa na hore Zvir v Litmanovej slávila fatimská sobota. Sobotňajší program sa začal modlitbou ruženca svetla a pokračoval slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Peter Kijovský, rektor Kaplnky Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir a výpomocný duchovný vo farnosti Litmanová. Po svätej liturgii nasledovalo požehnanie náboženských predmetov, myrovanie a svätenie vody v potoku. (D. Zimovčák)

 

V nedeľu po Bohozjavení 7. januára na hore Zvir pútnici slávili prvú malú púť v tomto kalendárnom roku. Program púte sa začínal uctením si ikony Presvätej Bohorodičky, modlitbou akatistu a pokračoval rozjímavou modlitbou posvätného ruženca. Svätú liturgiu slávil otec Michal Leščišin, rektor chrámu na hore Zvir. Vo svojej homílii poukázal na radosť z pokánia, ktorá vyplýva z návratu k Otcovi. (D. Zimovčák)

 

Prezident SR Andrej Kiska prijal 11. januára predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností. V Prezidentskom paláci v Bratislave sa na tradičnom novoročnom stretnutí zúčastnili aj predstavitelia Rímskokatolíckej a Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Medzi hosťami bol i apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Ottonello. Prezident Kiska všetkých vyzval k spájaniu rodín, cirkevných spoločenstiev a spoločnosti ako takej. Poďakoval sa im za ich prácu a prácu tisícov ich predstaviteľov a desiatkov tisícov dobrovoľníkov, ktorých pre konanie dobra vedia zorganizovať. Prezidentovi sa prihovorili bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský a pripomenul hodnotu rodiny, v ktorej je podľa jeho slov nádej aj budúcnosť krajiny. Gréckokatolícku cirkev zastupovali prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ a bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák.

 

Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský poslal 15. januára predsedovi Súdneho dvora Európskej únie Koenovi Lenaertsovi list, v ktorom reagoval na prípad Coman C-673/16. V tomto prípade súdny dvor rozhoduje, či definícia pojmu „manžel“ a „členovia rodiny“ v smernici o práve občanov Únie voľne sa pohybovať zahŕňa aj „manželov“ rovnakého pohlavia. Ako bratislavský arcibiskup uvádza, Európska únia „nikdy nedostala od štátov takú právomoc, aby mohla meniť zákonnú definíciu manželstva s univerzálnou platnosťou pre všetky krajiny Európskej únie“. Zároveň uviedol, že človek nemá takú moc, aby mohol zmeniť prirodzený zákon vpísaný do štruktúry rodiny a manželstva. List na vedomie poslal aj predsedovi vlády SR Róbertovi Ficovi, ministerke spravodlivosti SR Lucii Žitňanskej a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslavovi Lajčákovi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *