Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. (Mt 6, 14)

(Mikuláš Fejko) Dnes stojíme na prahu obdobia Veľkého pôstu, ktorý nám Boh ponúka ako prípravu na sviatky Paschy. Možno sa aj dnes mnohí zamýšľame nad tým, čo všetko by sme mali urobiť, aby tento pôstny čas bol požehnaný a prospešný pre našu dušu. Čoho všetkého sa chceme vzdať, čo chceme obmedziť, v čom sa chceme zlepšiť či zdokonaliť. Možno nám to po minulé roky nevyšlo, ako sme chceli, no tento pôstny čas nám Boh ponúka ako ďalšiu šancu na zhodnotenie svojho života. Na prípravu svojho srdca, aby sme sa cez pôst, modlitbu, almužnu či ďalšie duchovné aktivity viac priblížili k Bohu a k ľuďom. Aby sme nezostali len pri vonkajšku ako farizeji, ale zdvihli hore svoje srdcia, mali ich u Pána a všetko robili z lásky k Bohu. A pritom nezabúdali na odpustenie, ktoré žiada od nás Boh. Lebo medzi Božím a ľudským odpustením je vnútorný súvis. Veď Boh nám odpúšťa, aj my odpúšťajme jeden druhému.

 

Sv. Ján Zlatoústy hovorí: „K odpusteniu netreba nijakej námahy, ba práve k udržaniu hnevu treba mnoho námahy. Ľahko je odpustiť tomu, kto chce! Keď chceš odpustiť, nemusíš sa plaviť cez more, nemusíš ďaleko cestovať ani cez veľké vrchy ísť, ani peniaze nemusíš dávať, ani svoje telo nebezpečenstvu vystaviť, ale stačí len chcieť!“ Nech nám Pán dá milosť, aby sme sa chceli počas pôstu vzdať hnevu, zloby, nenávisti či nelásky a mali pevne upretý zrak na Paschu, ktorá je definitívnym Ježišovým víťazstvom nad diablom, hriechom a smrťou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *