Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka.“ (Jn 19, 27a)

(Mikuláš Fejko) Keď Pán Ježiš zomiera na kríži, myslí na človeka. Učeníkovi, ktorého miloval, a cez neho aj všetkým nám, zanecháva a dáva jeden veľký dar – Matku. Nechce, aby sme boli ako siroty, ale chce, aby sme mali vo svojom živote ochrankyňu, orodovnicu, pomocnicu a tešiteľku. Nech nás táto skutočnosť naplní veľkou radosťou a vďakou, že sa môžeme utiekať k tej, ktorú môžeme nazývať mama.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *