Prešovský metropolita Ján Babjak SJ si pripomenul 15. výročie biskupskej vysviacky