Farnosť Poráč zvíťazila na Vianočnom futbalovom turnaji Košickej eparchie