Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. (Mt 25, 40)

(Mikuláš Fejko) Dnešné evanjelium nám ponúka obraz posledného súdu, pri ktorom Boh zasadne na svoj trón a bude rozhodovať o večnom bytí či nebytí človeka, o spáse, ktorú chce Boh dať každému. Teda pôjde o všetko. Prorok Malachiáš opisuje tento deň ako ten, „ktorý blčí ako pec, a všetci namyslenci a tí, čo páchali bezprávie, budú plevou.. Tým však, ktorí máte v úcte Pánovo meno, vyjde slnko spravodlivosti…“ (Mal 3, 19 – 20). Rozhodujúcim princípom, na základe ktorého sa bude rozhodovať, budú skutky milosrdenstva a lásky, ktoré má človek počas svojho pozemského života konať. Ježiš to žiadal od svojich učeníkov vtedy, ale táto jeho požiadavka je aktuálna aj dnes, v dnešnom svete, ktorý je stále skúpejší na lásku a milosrdenstvo.

 

Svätý Otec František v jednej zo svojich homílií vysvetľuje, „že konať skutky milosrdenstva znamená podeliť sa a zúčastniť sa na utrpení druhých. Ten, kto je schopný urobiť skutok milosrdenstva, robí to preto, lebo vie, že sám predtým prijal milosrdenstvo; že to bol Pán, ktorý mu prejavil milosrdenstvo. Skutky milosrdenstva sú tie, ktoré nás zbavia egoizmu a ktoré nám pomáhajú napodobňovať Ježiša z bližšia.“ Nebojme sa napodobňovať Krista, konajme ako on, veď nezištnou službou a skutkami lásky, ktoré konáme pre našich blížnych v každodennom živote, sa stávame veľkými v Božích očiach. Veď všetko dobro, ktoré preukážeme tým najmenším bratom, preukážeme samému Kristovi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *