Krátke správy z domova (1)

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ prijal 29. novembra na Archieparchiálnom úrade v Prešove maďarského metropolitu Fülöpa Kocsisa a primátora mesta Debrecín Lászlóa Pappa. Program pokračoval na prešovskej radnici stretnutím s primátorkou Prešova Andreou Turčanovou a popoludní prehliadkou pútnického miesta v Ľutine. (ISPA)

 

Žiaci prvého stupňa Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove sa 1. decembra zapojili do projektu Noc čítania Biblie, pričom spoznávali jednotlivé dni stvorenia. Potom sa zúčastnili na svätej liturgii, ktorú celebroval miestny protopresbyter otec Dušan Seman. (CZŠ sv. Juraja)

 

V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli sa 1. – 3. decembra stretli v Archieparchiálnej škole animátora dobrovoľníka (AŠAD) účastníci Školy služby a Školy učeníka. Obohatením víkendu boli darčeky od svätého Mikuláša a program, ktorý si pripravili bohoslovci. (P. Maľarčík)

 

V košickej katedrále sa 3. decembra na svätej liturgii zúčastnila chaldejská rehoľnica Kongregácie dcér Nepoškvrnenej Panny Márie sestra Rosemary, ktorá prišla na Slovensko kvôli kampani Z ruín k domovu organizovanej pápežskou nadáciou Kirche in Not. Po svätej liturgii opísala situáciu života v Iraku a požiadala o podporu, aby sa kresťania mohli vrátiť na Ninivskú planinu. (M. Bicková)

 

V Spišskej Novej Vsi slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR 3. decembra svätú liturgiu, v ktorej úvode novovymenovaní členovia farskej rady zložili kurátorský sľub. V homílii vladyka Milan v kontexte evanjelia o bohatom mladíkovi povzbudil k životu v kresťanskej láske. (-ml)

 

Na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove sa 4. decembra za prítomnosti prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ uskutočnila prednáška adigratského eparchu Tesfaselassie Medhina Fessuha na tému Angažovanie sa Cirkvi pre chudobných a za pokoj v Etiópii. Opísal v nej stav katolicizmu i otázky chudoby v krajine. (J. Lukáčová)

 

Košická eparchia v spolupráci s o. z. Molody Rusyny zorganizovala 4. decembra svätú liturgiu pre vysokoškolákov, ktorú v Kultúrno-spoločenskom centre Technickej univerzity v Košiciach slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR. V príhovore vladyka poukázal na lásku a štedrosť sv. Mikuláša, ktorý bol takých činov schopný preto, lebo mal v srdci narodeného Krista. Po liturgii nasledovalo stretnutie vladyku so študentmi. (M. Mráz)

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *