Blahoslavený Duns Scotus: Obhajca nepoškvrneného počatia (12)