Príslušnosť veriacich k obradu pred platnosťou súčasných kódexov