Oslava 15. výročia príchodu sestier Rehole najsvätejšieho Vykupiteľa na Slovensko