V Trebišove zakončili jubilejný rok baziliánov eparchiálnou slávnosťou