Istý hospodár vysadil vinicu…(Mt 21, 33)

(Erich Eštvan) Ak nám vinica z tohto podobenstva pripomína našu dušu, vedzme, že Boh – Hospodár urobil všetko, aby rodila. Bratské spoločenstvo je okolo nej ako pevná ohrada, Božie slovo ako strážna veža, udalosti, zvlášť tie bolestivé, sú v nej lisom, cirkevní predstavení sú sluhami, ktorí nás vyzývajú byť verný zmluve, ktorú sme s Bohom uzavreli pri krste. Ako v nej, Pane, gazdujem ja? A som si vedomý, že je to stále tvoja vinica?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *