V Sabinove posvätili farskú budovu a pastoračné centrum a odhalili pamätnú tabuľu bl. P. P.  Gojdiča