V prešovskom seminári odovzdali kňazský odev bohoslovcom druhého ročníka