Krátke správy z domova (24)

Cirkevná základná škola s materskou školou bl. P. P. Gojdiča v Prešove slávila 6. novembra sviatok školy pri príležitosti výročia beatifikácie jej patróna bl. P. P. Gojdiča. Žiaci a zamestnanci školy sa zišli v Chráme Povýšenia sv. Kríža na sídlisku Sekčov, kde otec Jurij Popovič, súdny vikár Prešovskej archieparchie, a otec Rastislav Baka, prešovský protopresbyter, slávili svätú liturgiu. Žiaci siedmeho ročníka si pripravili krátku scénku o živote bl. P. P. Gojdiča, ktorej autorkou bola žiačka Anastasia Pasok. Predstavenie a svätú liturgiu spevom sprevádzal školský zbor a orchester. (J. Tirpáková)

 

Na slávnostnej imatrikulácii sa svojím sľubom 7. novembra prváci Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča zaradili do prváckeho cechu a tým aj medzi ostatných žiakov školy. Láskavým slovom ich povzbudila riaditeľka školy Júlia Šarišská, ktorá žiakom odovzdala pamätné listy i malý darček. Na záver všetci poprosili bl. P. P. Gojdiča, patróna školy, o príhovor a slávnosť zakončili pesničkou. (M. Zimovčáková)

 

Centrálny tím P18 sa 9. novembra v priestoroch Archieparchiálneho úradu Prešovskej archieparchie v Prešove zúčastnil na pracovných raňajkách, pri ktorých spolu s prešovským arcibiskupom metropolitom vladykom Jánom Babjakom SJ diskutovali o prípravách na budúcoročné Národné stretnutie mládeže v Prešove. Tím zároveň predstavil vladykovi Jánovi, prítomným zástupcom mesta, dekanovi Farnosti sv. Mikuláša Jozefovi Dronzekovi a novozvolenému predsedovi Prešovského samosprávneho kraja Milanovi Majerskému ideu programu. Tím zverejnil, že na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove sa možno oficiálne prihlásiť od 18. januára do 1. júla 2018 vyplnením formulára na oficiálnej stránke stretnutia mládeže www.narodnestretnutiemladeze.sk. Mimo tohto termínu je možné prihlásenie len na mieste, ale bez možnosti získať ubytovanie a stravu.

 

Na sviatok sv. Jána Zlatoústeho oslávili 13. novembra členovia Federácie skautov Európy z Prešova 1. výročie založenia Prešovského zboru bl. Vasiľa Hopka svätou liturgiou v Chráme bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča na Sídlisku 3 v Prešove. V príhovore otec Peter Kačur, správca farnosti, vyzdvihol fungujúce spoločenstvo, ktoré vydáva znaky Ježiša Krista a nestojí na dokonalostiach ľudí či ich počte, ale na nezištnej službe a obete jedných pre druhých. Slávnosť bola ukončená pred chrámom, kde svoj skautský sľub skladal jeden z členov skautskej družiny. (-pk)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *